Ridklubben Rimbo Ryttare

 

 Ridhusregler

 

 

 Dessa regler gäller när du rider i Ridklubben Rimbo Ryttares ridhus.

  • Högerregel gäller.

  • Halt samt upp- och avsittning sker i mitten av en volt för att inte hindra andra ridande.

  • Skritt sker innanför spåret och spåret har företräde framför de som rider en väg.

  • Mockning ska ske direkt efter varje ridpass, skottkärra och grep finns i direkt anslutning till ridbanan. Om skottkärran är full ska den tömmas i dyngcontainern.

  • Visa hänsyn till pågående ridskoleverksamhet! Ta det lugnt förbi kedjorna! 

  • Godkänd hjälm skall användas vid all ridning.

  • Uppträd med ett gott horsemanship mot hästar och människor.

  • Släck alltid belysningen efter dig om du är sist ut.

  • Externa träningar som pågår samtidigt som ridskoleverksamhet skall i förhand godkännas av ridskolechefen.

  • Longering/Tömköring/Körning/Hoppning/Annan träning med tömmar, linor eller material får ej ske då ridskolans verksamhet pågår. All sådan träning skall alltid ske på de tider då hela manegen är ledig och då endast i samrådan med övriga ekipage som delar manegen med dig vid aktuellt tillfälle. Vid hinder-/materialträning ansvarar du för att allt material plockas undan där du hittat det. Endast 3st träningshinder får användas. (Ej sponsor hinder). Dressyrstaketet används enbart på organiserad tävling/programridning.